Kad platim sve račune, ostane mi 2.700 dinara

 10. januar 2023. 10:56