Plan za jaču ekonomiju

Kompletan ekonomski program Stranke slobode i pravde preuzmite na linku: EKONOMSKI PROGRAM SSP 2023.

Ciljevi programa:

 • Rast BDP-a od 5-10% godišnje
 • Ukupne investicije 15 milijardi evra godišnje
 • Javne investicije od 4 milijardi evra usmerene na bolji život
  ljudi
 • Rast zarada i smanjenje siromaštva
 • Bolji uslovi rada i smanjenje nejednakosti

 

Ekonomski patriotizam:

 • Investiranje milijardu evra u bolji život ljudi kroz modernizaciju i gradnju novih škola, bolnica, domova zdravlja, vrtića, regionalnih puteva, komunalne infrastrukture i kanala za navodnjavanje
 • Ukidanje doprinosa za zdravstveno osiguranje, smanjenje opterećenja na zarade sa 61% na 44% i povećanje plata za 12%
 • Ulaganje u domaće firme - 200 miliona evra za 2.000 domaćih firmi
 • Ulaganje u ljude – izjednačavanje minimalne zarade sa minimalnom potrošačkom korpom, povećanje plata lekarima, nastavnicima, vaspitačicama, medicinskim sestrama, vojnicima
 • Vraćanje u državno vlasništvo prirodnih resursa (ruda, voda, vazduha), uvođenje zabrane njihovog otuđenja i poreza na ekstraprofit
 • Osnivanje poljoprivrednog holdinga od 10 regionalnih kompanija i sa preko 10.000 hetara
  zemljišta
 • Minimalna plata u subvencionisanim kompanijama na nivou prosečne plate u Srbiji
 • Uvođenje progresivnog oporezivanja
 • Garantovana mesečna primanja od 100 evra za građane starosti iznad 65 godina koji nemaju primanja
 • Državne stipendije 100 evra mesečno za najbolje srednjoškolce i studente
 • Ukidanje svih 240+ parafiskalnih nameta
 • Efikasniji rad javne uprave i sudova

 

Mere za pokretanje privrednog rasta i rasta standarda građana:

 • Stanje:
  Srbija postaje prezadužena kolonija. Javni dug od 2012. povećan sa 15 na 35 milijardi evra, a ugovoreni projekti za dodatnih 20
  milijardi. Stranci eksploatišu najvrednije prirodne resurse, grade najveće građevinske projekte i dobijaju
  stotine miliona evra subvencija. Životni standard građana Rumunije je 60% veći od našeg, Hrvatske 115%, Poljske 130%, a Slovenije preko 250%.
 • Cilj:

        Srbija mora u kontinuitetu imati rast BDP-a od 5-10% godišnje da bi počela privredno da sustiže zemlje u okruženju.

 • POVEĆANjE UKUPNIH JAVNIH I PRIVATNIH INVESTICIJA NA
  25% BDP-A odnosno NA 15 MILIJARDI EVRA GODIŠNjE
 1.         Osnivanje Nacionalne investicione banke koja će ulagati u strateške industrije: poljoprivredu, energetiku i IT. Prikupljanje sredstava će se vršiti kroz uloge građana uz tržišnu kamatnu stopu.
 2. Ukidanje doprinosa za zdravstveno osiguranje i smanjenje dažbina na rad na 44% neto zarade koje će povećati zarade za najmanje 12%, poboljšati uslove za zapošljavanje i osloboditi sredstva za ulaganje.
 3. Ulaganje 200 miliona evra godišnje u 2.000 domaćih firmi
 4. Subvencionisanje stranih i domaćih investicija isključivo u firmama u kojima je minimalna plata u visini prosečne plate u Srbiji i koje koriste
  nove tehnologije u proizvodnji.
 5. Zabrana zaduživanja kod stranih vlada, a novi dug isključivo za investicije i uz poštovanje tenderskih procedura.
 6. Osnivanje nacionalnog poljoprivrednog holdinga sa 10 regionalnih kompanija, sa najmanje 10,000 hektara pod voćem i povrćem, profesionalnim menadžmentom i minimalnom zaradom od 42.000 dinara. Povećanje subvencija za poljoprivrednike, garantovane otkupne cene i kupovina goriva bez akciza po hektaru obradive površine.
 7. Pokretanje velikog investicionog ciklusa u energetici, kako bi seobezbedilo stabilno snabdevanje građana i privrede energentima.
 8. Obrazovanje kao najvažniji infrastrukturni projakat, sa jasnim planom, značajnim ulaganjima i preciznim rokovima.
 9. Ulaganje u obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine.
 10. Program povećanja energetske efikasnosti, koji će finansirati proizvođači i distributeri energije, uz smanjenje mesečnih računa građanima.
 11. Investiranje milijardu evra u bolji život ljudi kroz modernizaciju i gradnju novih škola, bolnica, domova zdravlja, vrtića, regionalnih puteva, komunalne infrastrukture i kanala za navodnjavanje.

 

 • ZABRANA PRODAJE PRIRODNIH RESURSA: ZEMLjIŠTE, RUDNA I VODNA BOGATSTVA:
 1. Raskid štetnih ugovora za PKB, Beograd na vodi, Rio Tinto...
 2. Zabrana izgradnje svih mini-hidrocentrala dok se ne pronađe način da se zaštite prirodno bogatstvo i lokalne ekonomije.
 3. Ukidanje feed-in tarifa.
 4. Porez na ekstraprofit za eksploataciju prirodnog bogatstva, povećanje rudne rente, ograničenje godišnje eksploatacije, obaveza prerade u Srbiji.
 • POBOLjŠANjE POSLOVNOG OKRUŽENjA
 1. Pojednostavljenje administrativnih postupaka i smanjenje administrativnih troškova za 30%.
 2. Ukidanje svih 240+ parafiskalnih nameta.
 3. Smanjenje notarskih taksi za 50-75%.
 4. Organizaciona reforma Poreske administracije i prelazak na sistem ePorezi – potpuno elektronsko poslovanje.
 5. Automatizam i skraćenje roka za povraćaj PDV-a.
 6. Baza izdatih faktura (javni uvid u kašnjenje plaćanja) i nelikvidnih firmi
 • MERE PORESKE POLITIKE
 1. Uvođenje progresivnog oporezivanja ukupnog dohotka građana kako bi oni sa višim zaradama podneli veći poreski teret.
 2. Povećanje akciza na cigarete i alkohol - dodatnih 400 miliona evra.
 3. Oporezivanje kladionica i kockarnica - dodatnih 50 miliona evra.
 4. Oporezivanje nasleđa ili poklona u okviru porodice vrednosti veće od 500.000 evra.
 5. Preduzetnicima i frilenserima, mlađim od 35 godina, koji imaju prihode ispod 600.000 dinara godišnje ukinuti obavezu plaćanja poreza i doprinosa (doprinose im na minimalnu osnovicu uplaćuje država)
 6. Uvođenje poreskih olakšica za donacije i zadužbinarstvo u zdravstvu, kulturi i sportu
 • BRIGA ZA NAJSTARIJE
 1. Vraćanje nezakonito otetih penzija
 2. Garantovani mesečni prihodi od 100 evra mesečno za 250.000 građana starijih od 65 godina koji su bez primanja
 3. Penzionerima koji nisu stekli uslov za starosnu penziju, a imaju 40 godina radnog staža, ukidaju se penali za prevremeni odlazak u penziju kada napune 65 godina
 4. Prosečna penzija najmanje 50% prosečne plate.
 • NOVI ZAKON O RADU
 • Ugovor o radu na određeno vreme može trajati najduže 12 meseci i potpisati se najviše dva puta uzastopno sa istim radnikom, a ovako
  angažovan radnik ima sva ista prava i istu zaradu kao radnici zaposleni na neodređeno vreme
 • Rad preko agencije za privremeno i povremeno zapošljavanje za maksimalno 10% zaposlenih, a angažovani radnik ostvaruje istu zaradu, naknade zarade i sva individualna i kolektivna prava kao i uporedni radnik u stalnom radnom odnosu
 • Povećanje minimalne zarade na 450 evra, uz obavezu da minimalna zarada pokriva iznos minimalne potrošačke korpe
 • Uvećanja zarada znatno povišena, kako bi destimulisali poslodavce da angažuju radnike van redovnog radnog vremna kroz prekovremeni rad (46%), preraspodelu (tako da ukupno radno vreme za 6 meseci ne sme biti veće od normalnog rada), rad noću (36%), rad u smenama i terenski rad (26%)
 • Veće nadležnosti inspekcije rada i osnivanje posebnih odeljena u sudovima - odeljenja sudova rada koja će se baviti samo rešavanjem sporova iz radnih odnosa, sa obavezom njihovog okončanja najkasnije u roku od 6 meseci.
 • Učešće predstavnika zaposlenih u organima upravljanja (najmanje trećina članova Nadzornog odbora za sva akcionarska društva i druge firme sa preko 100 zaposlenih).
 • Uvođenje krivične odgovornosti za poslodavce koji ne plaćaju redovno doprinose na zarade.


  POOŠTRAVANjE USLOVA ZA RAD OF-ŠOR KOMPANIJA U
  SRBIJI
 • Zabrana učestvovanja na javnim tenderima i obaveza plaćanja poreza na dobit i kapitalnu dobit u Srbiji ukoliko se više od 50% prihoda
  ostvaruje na domaćem tržištu.

        UČENICI/STUDENTI

 • Besplatni udžbenici za učenike osnovnih i srednjih škola
 • Besplatna užina za učenike svih osnovnih škola u Srbiji
 • Obavezno srednjoškolsko obrazovanje
 • Državne stipendije za najbolje srednjoškolce i sve studente
 • Besplatne studije na državnim univerzitetima za sve koji zaključno sa
  oktobarskim rokom polože sve ispite iz tekuće godine.
 • Izgradnja savremenih studentskih kampusa – fakultetskih zgrada,
  biblioteka i studentskih domova po uzoru na zemlje Zapadne Evrope.

 

          OSTALE MERE

 • Bankama rok od 6 meseci da sve procedure, takse, kamate i provizije izjednače
  sa onima u EU, ograničenje rasta varijabilnih kamatnih stopa
 •  Ograničenje trgovačkih marži i porez na ekstraprofit za tržište hrane,
  energenata, ruda i bankarskoh usluga
 • Državna imovina koja nije u upotrebi biće preneta lokalnim samoupravama na
  raspolaganje uz obavezu da prostor nameni za javnu upotrebu – socijalno
  preduzetništvo, centri kulture, prostor za mlade, izdavanje mladih
  preuzdetnicima itd.
 • Oštro kažnjavanje diskriminacije žena, zaštita trudnica i porodilja, zaštita
  od porodičnog nasilja.
 • Obaveza poslodavca da dva puta godišnje obezebedi sistematski pregled za sve
  zaposlene
 • Oduzimanje imovine koja je prometovana u koruptivnom postupku
 • Osnivanje Nacionalnog fonda za lečenje dece i odraslih koje nije moguće
  obaviti u zemlji
 • Masovna javna stanogradnja u godinama kada cene nekretnina počinju
  nekontrolisano da rastu, kako bi se osigurala materijala bezbednost porodica
  i finansijska pomoć mladim bračnim parovima da steknu prvi stan
 • Plaćena prekvalifikacija za zaposlene/nezaposlene u sektorima koji su
  najviše ugroženi (1000 evra za ceo kurs medicinskog tehničara ili varioca,
  2.000 evra za programera… uz obavezu da rade najmanje 2 god u Srbiji)
 • Zapošljavanje javnih službenika isključivo putem javnih konkursa
 • Uvođenje transparentnog sistema nagrađivanja i napredovanja zaposlenih
  u javnoj upravu na osnovu rezultata i truda
 • Primanje u stalni radni odnos svih radnika koji stvarno rade, a
  zaposleni su na određeno vreme i time politički ucenjeni
 • Uvođenje pune elektronske uprave u roku od godinu dana kako bi sve javne
  usluge bilo moguće obaviti putem interneta
 • Obuka/školovanje/motivacija menadžera - organizovano školovati
  talentovane mlade menadžere u inostranstvu i finansijski motivisati
  uspešne menadžere da se vrate u Srbiju.
 • Povećanje zarada u zdravstvu i prosveti:
  minimalna plata lekara 175.000 dinara (za 12 meseci 240.000 dinara),
  nastavnika i vaspitačica 120.000 dinara, medicinskih sestara 100.000 dinara
 • Reforma finansiranja i funkcionisanja lokalnih samouprava – uplata
  transfera lokalnim samoupravama u skladu sa zakonom
 • Usvajanje nacionalne strategije razvoja sa programom razvoja za svaku
  oblast