Plan za jaču ekonomiju .

Ulaganje u ljude:

Ulaganje u ljude:

 1. Besplatni udžbenici i obroci za 800.000 đaka
 2. Minimalna plata 350 evra jer mora da pokrija najmanje minimalnu potrošačku korpu
 3. Minimalna početna plata za 6 meseci:
  • lekara: 1.000 evra, 
  • nastavnika  i vaspitačice: 700 evra, 
  • medicinske sestre: 600 evra, 
  • sudije osnovnog suda i tužioca osnovnog javnog tužilaštva: 1.400 evra
  • inspektora policije, poreske uprave, ekologije, rada: 1.000 evra
  • vojnika 600 evra
  • kulturnih radnika: bibliotekara, glumaca, kustosa muzeja: 700 evra
 4. Minimalna početna plata za 4 godine:
  •  lekara: 1.500 evra, 
  • nastavnika  i vaspitačice: 1000 evra, 
  • medicinske sestre: 900 evra, 
  • sudije osnovnog suda i tužioca osnovnog javnog tužilaštva: 2.000 evra
  • inspektora poreske uprave, ekologije, rada…: 1.500 evra
  • vojnika 900 evra
  • kulturnih radnika: bibliotekara, glumaca, kustosa muzeja: 1000 evra
 5. Primanje u stalni radni odnos svih radnika koji stvarno rade, a zaposleni su na određeno vreme i time politički ucenjeni
 6. Pomoć od 100 evra mesečno za 250.000 ljudi starijih od 65 godina koji su bez primanja
 7. Prosečna penzija minimum od 50% prosečne plate (sada je 46,9% i konstantno pada od 2009.), a za 4 godine najmanje 350 evra

Ulaganje u privredu:

Ulaganje u privredu:

 1. Smanjenje poreza i doprinosa na zarade na 50%, čime znatno pojeftinjujemo srpske proizvode i stvaramo uslove za povećanje plata
 2. Vraćanje u državno vlasništvo nacionalnih resursa i uvođenje zabrane njihovog otuđenja
 3. Osnivanje Nacionalne investicione banke koja će ulagati u strateške grane privrede i omogućiti beskamatno kreditiranje mikro, malih i srednjih preduzeća
 4. Investiranje 500 miliona evra u bolji život ljudi kroz modernizaciju i gradnju novih škola, bolnica, domova zdravlja, vrtića, regionalnih puteva, komunalne infrastrukture i kanala za navodnjavanje

Ulaganje u poljoprivredu:

Ulaganje u poljoprivredu:

 1. Osnivanje državnih poljoprivrednih kombinata i mreže otkupnih stanica i skladišta po Srbiji
 2. Garantovane cene otkupa od strane države
 3. Izmenama Zakona o bezbednosti hrane onemogućiti uvoz jeftinih poljoprivrednih proizvoda sumnjivog kvaliteta
 4. Zabrana prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta 
 5. Ukidanje odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojima se omogućava zakup 30% državnog zemljišta na 30 godina
 6. Ograničiti veličinu poseda obradivog poljoprivrednog zemljišta: za fizička lica na 200ha, a za pravna lica na 700ha
 7. Kupovina goriva bez akciza na osnovu površine zemljišta koje obrađuje
 8. Subvencionisanje poljoprivrednika do 200 ha obradive površine, visina subvencija 150evra/ha
 9. Iznajmljivnje državne zemlje na minimum 3god, sa ograničenjem na 30ha po gazdinstvu u katastarskoj opštini
 10. Ograničenje za stočarska poljoprivredna gazdinstva da po uslovnom grlu ne mogu obrađivati više od 150 ha državnog poljoprivrednog zemljišta
 11. Reprogram i otpis kamate za dugovanja poljoprivrednika PIO Fondu
 12. Porez na imovinu poljoprivrednih gazdinstava na republičkom nivou uskladiti prema stepenu razvijenosti opština
 13. Izmeniti Zakon o zadrugama kako bi se omogućilo: da zadrugar može da raspolaže svojom imovinom; bolja kontrola upravljanja od strane zadrugara  

Sistemske mere:

Sistemske mere

 1. Uvođenje specijalnog tužioca za borbu protiv korupcije javnih funkcionera 
 2. Usvajanje Zakona o poreklu imovine
 3. Zakonska obaveza bankama da sve procedure, takse, kamate i provizije izjednače sa EU standardima
 4. Smanjenje notarskih taksi za 50-75%
 5. Zabrana zaduživanja kod stranih vlada, a novi dug isključivo za investicije

Cena predloženih mera:

2,750 €

Odakle novac?

 

Vrsta troška Miliona €
Javne nabavke roba i usluga povećane 870 miliona od 2012. 750
Pogrešni kapitalni projekti 775
  – Uštede na projektima (brza saobraćajnica umesto autoputa) 250
  – Eksproprijacija zemljišta 100
  -Ukidanje projekata: Aer. Trebinje, NS-Ruma, Nbgd-Surčin, Segedin-Baja… 100
  – Usporavanje (za 50%) projekata: pruga Novi Sad-Subotica, vozovi, luke 250
  – Kupovina ambasada, BIA, helikopteri i automobili za policiju 75
Nepotrebni troškovi 295
  – prateći troškovi zaduživanja 70
  – novčane kazne i penali 100
  – IT projekti, Ministarstvo za selo,  rezerve energenata… 125
Subvencije (strane investicije, Er Srbija, RTS, Koridori, fin. Inst, fisklane kase) 530
Dodatni prihodi akciza na cigarete, poreza na kladionice i igračnice 400
Ukupno 2,750