Dr Ana Stevanović

Internacionalni sekretar

Ana Stevanović

Ana Stevanović

Rođena je u Beogradu 1984. godine. Nakon maturiranja u Petoj Beogradskoj Gimnaziji 2003. godine upisuje Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu i stiče zvanje diplomiranog producenta u pozorištu, radiju i kulturi. Godine 2008. diplomira i upisuje doktorske studije na istom fakultetu.  Bavi se istraživanjima u vezi sa etikom medija, teorijama upravljanja i liderstva, humanističkim teorijama i psihologijom kreativnosti.

Godine 2015. odbranila je doktorsku tezu u kojoj je istraživala kreativnost u liderstvu i menadžmentu ustanova kulture i stekla zvanje doktora nauka u oblasti umetnosti i medija. U oktobru 2021. godine odlučuje da upiše i Fakultet političkih nauka u Beogradu, modul za međunarodnu bezbednost i dobija stipendiju OEBS za ove studije. Trenutno piše završni rad.

Tokom studija bila je stipendista Skupštine Grada Beograda, Ministarstva prosvete, Ministarstva nauke, Republičkog zavoda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka i bila jedna od 1000 najboljih studenata u Srbiji koji su dobili stipendiju EFG Eurobanke.

Učestvovala je u realizaciji više od trideset projekata u oblasti kulture i umetnosti i sarađivala sa desetinama kulturnih organizacija baveći se komunikacionim strategijama. Godinama sarađivala i  učestvovala realizaciji brojnih filmskih festivala  poput FESTa, festivala Kratkog metra, festivala Beldocs, Slobodne Zone, Cinema City, a posebno je ponosna na saradnju koju je imala sa Beogradskom Filharmonijom.

Bila je profesor produkcije u kulturi i medijima, kulturologije, istorije umetnosti i odnosa sa javnošću u Srednjoj školi Artimedia i zahvaljujući radu u ovoj obrazovnoj ustanovi i svojim kreativnim i inovativnim metodama u nastavi, svrstana je među hiljadu najkreativnijih profesora u srednjoškolskom obrazovanju u Srbiji. Nekoliko meseci bila je predavač i na jednom umetničkom fakultetu gde je izabrana u zvanje docenta.

Želeći da pruži svoj doprinos u promeni ovog društva i verujući u moć znanja i obrazovanja, postaje politički aktivna i 2016. godine izabrana je za Narodnu poslanicu u Narodnoj Skupštini Republike Srbije.

Tu je bila jedan od najaktivnijih poslanika i borila se za unapređenje stanja u ovdašnjim medijima, neprestano ukazujući na kršenja zakona i zloupotrebe u ovdašnjim medijima. Sarađivala je sa velikim brojem nevladinih organizacija i trudila se da poslanički rad učini što transparentnijim, dostupnijim i da bude istinski glas građana u Parlamentu.

Bila je zamenica predsednika poslaničke grupe, članica skupštinske delegacije pri Savetu Evrope, članica nekoliko parlamentarnih odbora od kojih izdvaja Odbor za kulturu i informisanje. Usled drastične promene programske politike 2018. godine napušta dotadašnji politički pokret sa pozicije potpredsednice.

U protekloj deceniji, usavršavala se u Grčkoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Poljskoj i Švedskoj, a više stručnih i edukativnih programa organizovanih od strane brojnih uglednih međunarodnih organizacija i univerziteta pohađala je u Rumuniji, Austriji, Slovačkoj, Španiji i Belgiji.

Godine 2012. dobila je stipendiju Vlade Republike Grčke koja joj je omogućila školovanje pri Artistotelovom Univerzitetu u Solunu.

Godine 2017. odabrana je od strane ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu za učesnicu liderskog programa Open World. Godinu dana kasnije dobila je stipendiju švedskog instituta i usavršavala se na Univerzitetu u Malmeu, u Švedskoj.

Godine 2019. pozvana je da se usavršavala na uglednom Evropskom Koledžu u Natolinu (Poljska) na programu WEASA koji je zajednički projekat poljsko-američke fondacije za slobodu, Fondacije Leaders of Change, German Maršal fondacije iz Sjedinjenih Američkih Država i poljsko-američke Fulbrajtove komisije. Godine 2022. imala je tu čast da bude pozvana kao predavač na istoimenom programu.

Od 2017. do 2020. učestvovala je u liderskim programima za mlade poslanike koje je realizovao Međunarodni republikanski institut iz Sjedinjenih Američkih Država.

Godine 2020.  bila je odabrana za polaznicu Godišnjeg seminara, liderskog i edukativnog programa koji realizuje Beogradski Fond za političku izuzetnost i Škola političkih studija pri Savetu Evrope.

Godine 2022. izabrana je od strane Diplomatske Akademije u Beču da pohađa program namenjen državnim službenicima i mlađim diplomatama iz Jugoistočne Evrope.

Objavila je oko dvadeset naučnih radova u kojima se bavila etikom medija i kreativnošću u liderstvu i menadžmentu u kulturi, a više desetina autorskih tekstova objavila je u dnevnim listovima i na online portalima.

Tečno govori engleski i grčki jezik, a služi se italijanskim i ruskim jezikom.

Obožava knjige i filmove i shodno tome, veruje da dobro uvek pobedi na kraju.