Dušan Nikezić

Potpredsednik

Nikezic

Potpredsednik Stranke slobode i pravde

oženjen, otac Une, Mine, Gale i Petra

2014 – Multikom Group – finansijski savetnik

2012–2013: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda – savetnik direktora

2011-2012: Vlada Republike Srbije - Ministarstvo finansija – državni sekretar

Vlada Republike Srbije – Odbor za privredu i finansije – predsednik

2008-2011: Vlada Republike Srbije – savetnik Predsednika Vlade za privredu i finansije

2009-2011: Elektroprivreda Srbije – predsednik Nadzornog odbora

Energoprojekt Holding – predsednik Upravnog Odbora

2004-2008: Centar za ekonomske studije CES Mecon - direktor

2001-2004: Agencija za privatizaciju – pomoćnik direktora

2001: Vlada Republike Srbije - Ministarstvo za privredu i privatizaciju – savetnik ministra

1996-2001: Centar za ekonomske studije CES Mecon – konsultant

Obrazovanje:

1992-1996: Boston University

1987-1991: IV Beogradska gimnazija