Peđa Mitrović

Generalni sekretar

Generalni sekretar

Rođen 1988. godine u Beogradu.

Završio Treću beogradsku gimnaziju. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na modulu za međunarodne finansije. Završio master studije iz javne uprave sa master tezom: “Šta utiče na tajming fiskalne stabilizacije?

Politička ekonomija evropskog iskustva” na Queen Mary Univerzitetu u Londonu, kao stipendista Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Više od 10 godina analitičarskog i konsultantskog iskustva za neke od vodećih međunarodnih razvojnih i finansijskih institucija, poput UNDP-a i Svetske banke na poslovima strateškog planiranja, makroekonomske politike i modeliranja, finansijske analize i restrukturiranja, reforme javne uprave, razvoja javnih politika i različitih statističko-ekonomskih istraživanja.

Izvodio vežbe na predmetima Međunarodna ekonomije i Makroekonomije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Predsednik odborničke grupe SSP-a i odbornik u Skupštini Grada Beograda 2018-2022.

Član Stranke slobode i pravde od osnivanja i njen generalni sekretar.