Velibor Pavlović

Predsednik IO

Velibor Pavlović

Velibor Pavlović

Rođen 1989. godine u Beogradu. Osnovnu školu i XIV beogradsku gimnaziju (prirodno-matematički smer) završio na Vračaru.
Diplomirao na temu „Utvrđivanje finansijskih rezultata u osiguranju“ 2012. godine na Univerzitetu „Singidunum“ ekonomija, smer za osiguranje, gde je nakon završenih studija učestvovao kao Alumnista na predavanjima na predmetu Ekonomika osiguranja.
Već 10 godina zaposlen u inostranoj kompaniji na poziciji zastupnika u osiguranju sa portfolijom od preko 700 klijenata.
Kao član DS-a u periodu od 2012. do 2019. aktivno učestvovao u kampanjama opozicije na svim nivoima.
Aktivno se bavio omladinskom politikom od 2012. godine, a u periodu od 2016.-2019. godine vodio omladinsku političku organizaciju DS-a.
Aktivno učestovao u organizaciji i operativi najmasovnijih protesta u Srbiji nakon 5. oktobra 2000. godine i to u dve kalendarske godine 2018. i 2019.
U januaru 2020. godine pristupio Stranci slobode i pravde.
Od maja 2020. godine obavlja funkciju predsednika Izvršnog odbora Stranke slobode i pravde.
Govori dva strana jezika, engleski i francuski.

„Da bi mogao da se baviš politikom, najpre moraš da voliš ljude i da saosećaš sa njihovim potrebama, snovima i problemima. Za mene je to način da se odgovori na lokalne probleme u zajednici gde i sam pripadam, a onda je to vremenom postalo moja svakodnevica i nešto što me čini aktivnim učesnikom u dešavanjima, a ne samo nemim posmatračem“.