Čustović: Femicid sve učestaliji, režim okreće glavu

 20. jun 2023. 16:23

U Srbiji, u toku ove godine, u porodičnom nasilju je ubijeno čak 20 žena. U poslednje dve decenije u našoj zemlji je ubijeno više od 300 žena, a oko 400 dece je ostalo bez majki zbog porodično-partnerskog nasilja.

Vesti o nasilju i ubistvima žena su, nažalost, naša svakodnevnica od koje ovaj režim okreću glavu. U promociji svakog vida nasilja, pa i nasilju nad ženama, najviše prednjače režimski tabloidi i televizije Pink i Hepi. Tako u rijaliti programima na TV Pink učestvuje čovek koji je svakodnevno maltretirao i tukao svoju nevenčanu suprugu. Promovisanjem ovog čoveka, a i slične njemu, dovodi do toga da to postane društveno prihvatljivo.

 

Nasilno ponašanje, mizoginija, seksizam, diskriminacija je vidljivo na svakom koraku, u svim sferama društva, čak i u Narodnoj skupštini, kao i u školama i drugim državnim institucijama. Ne treba da nas čudi da u takvoj atmosferi, prepunoj agresije raste i broj slučajeva vršnjačkog nasilja, nasilja nad ženama u porodici.

 

Ženska mreža Stranke slobode i pravde smatra da bi ispunjenje medijskih zahteva protesta "Srbija protiv nasilja" - a to su smena članova REM-a, smena rukovodstva RTS-a, oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama Pink i Hepi, ukidanje rijalitija i drugih programa koji promovišu nasilje, kao i gašenje tabloida koji propagiraju nasilje - u mnogome doprinelo tome da prestane nasilje nad ženama.

 

Ženska mreža Stranke slobode i pravde smatra da ispunjenje sledećih zahteva u potpunosti rešilo problem femicida:

 

- Da se posebno izdvoji oblik krivičnog dela ubistvo žena iz mržnje- femicid i to u okviru dela kojim se reguliše teško ubistvo propisano članom 114. stav 1.

 

- Hitno uvođenje jedinstvenog registra nasilnika,

 

- Pooštravanje zakonskih kazni za nasilnike i veću osetljivost pravosudnog sistema na probleme žena koje su žrtve nasilja,

 

- Obaveznu edukacju o nasilju u školama,

 

- Primenu efikasnih modela zaštita žrtve po ugledu na Austriju i Nemačku gde su organizovana skloništa za žene u svakom gradu, koja su dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji pružaju trenutnu podršku ženama i njihovoj deci. Usluge ženskih skloništa su besplatne za žene bez prihoda. Skloništa se finasiraju iz budžeta opština.

 

- Egzistencijalno osnaživanje kroz programe podrške ženskom preduzetništvu, zapošljavanju ...

 

- Besplatnu institucionalnu organizaciju psihičke podrške žrtvama nasilja kako bi izbegli njihovu socijalnu marginalizaciju.

Ferida Čustović, predsednica Ženske mreže Stranke slobode i pravde