Ženska mreža: Jedna milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama

 14. februar 2023. 11:28

U Srbiji je prošle godine ubijeno 24 žene i jedna devojčica. Ubice su mahom supružnici koje su žrtve neretko prijavljivale institucijama. Ova i iste tragedije širom sveta povod su da i ove godine 14. februar bude dan kada ceo svet, kroz globalnu akciju "Jedna milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama", izražava protest zbog nemirenja sa nasiljem nad ženama i devojkama. U 200 zemalja sveta, sa porukom “Ustanimo za slobodu", žene i muškarci će plesati i puštati balone da slobodno polete, kao svojevrsni bunt kojim bi se još jednom skrenula pažnja javnosti na nasilje nad ženama i pokaže solidarnost sa devojčicama i ženama koje ga svakodnevno trpe.

"Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama" je najveća akcija u istoriji međunarodnih pokreta protiv nasilja nad ženama. Počela je kao apel na zabrinjavajuću statistiku nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Prema podacima Ujedinjenih nacija, jedna od tri žene za vreme svog života biva pretučena, silovana ili psihički zlostavljana. Ovi podaci dovode do zabrinjavajuće činjenice da je preko milijardu žena svakodnevno izloženo psihičkom ili fizičkom nasilju.

Ženska mreža Stranke slobode i pravde traži od državnih organa da preduzmu efikasne mere radi sprečavanja i kažnjavanja svih oblika nasilja prema ženama.

Ferida Čustović, predsednica Ženske mreže SSP