Ženska mreža SSP: Neprihvatljivo je da patrijarh Porfirije vređa i ponižava žene

 14. maj 2023. 12:00

Ženska mreža Sranke slobode i pravde oštro osuđuje izjavu partrijarha Porfirija, koji je žene koje insistiraju na rodno senzitivnom jeziku nazvao "jadnicama i bednicama". Smatramo da je jezik mržnje, uvreda i nasilja nedopustiv i da ne priliči nikome, a posebno ne patrijarhu.

Neprihvatljivo je da partrijarh vređa i ponižava žene koje su u Srbiji u stalnoj opasnosti od nasilja. Nažalost, od početka ove godine u femicidu ubijeno je osamnaest žena.

Stranka slobode i pravde će uraditi sve što je u našoj moći da žene u Srbiji dobiju poštovanje i zaštitu svih institucija društva među kojim spada i Srpska pravoslavna crkva.

Ženska mreža Stranke slobode i pravde