Ženska mreža SSP: Srećan Svetski dan Roma

 08. april 2023. 16:00

Danas je Svetski dan Roma. Danas više nego ikada moramo biti svesni uslova u kojima žive i rade Romi u Srbiji. Romi su svakodnevno izloženi svim oblicima diskriminacije i predrasuda. Potrebno je svakodnevno raditi na stvaranju jednakih uslova za obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje, kao i suzbijanje siromaštva pripadnika romske zajednice.

Zabrinjava činjenica da je veliki broj devojčica izložen sklapanju dečih ranih brakova. Što doprinosi kršenju ljudskih prava i utiče na pravo devojčica i žena na jednakost, obrazovanje, zdravlje i pravo na život bez nasilja.


Ženska mreža Stranke slobode i pravde će se zalagati za:
-Afirmaciju romskog stvaralaštva i kulture.
-Obaveznu edukacju u školama o sprečavanju dečijih brakova ,
- Primenu efikasnih modela zaštita žrtva nasilja prema Romima.
- Egzistencijalno osnaživanje kroz razne programe podrške,tolerancije i poštovanja različitosti.
- Besplatnu institucionalnu organizaciju psihičke podrške žrtvama diskriminacije.
Čestitamo svim Romkinjama i Romima Svetski dan Roma.

Ferida Čustović, predsednica Ženske mreže Stranke slobode i pravde