Žensko preduzetništvo na udaru, odnos prema ženama najbolje se vidi za vreme porodiljskog odsustva

 16. oktobar 2023. 13:15

 

Nigde se bolje ne vidi odnos prema ženama, briga o deci i natelitetu nego iz načina obračuna naknade za vreme porodiljskog odsustva, naknade radi nege deteta kao i naknade radi posebne nege deteta.

Za porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta se uzima prosek zarade poslednjih 18 meseci pre trenutka otvaranja trudničkog bolovanja, što za većinu preduzetnica znači iznos daleko ispod minimalca. Za posebnu negu deteta uzima se prosek zarade poslednjih 18 meseci od trenutka otpočinjanja odsustva sa rada radi posebne nege deteta, pri čemu se za, sistemu nevidljiva primanja, koje je preduzetnica ostvarivala tokom trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta. Zbog ovakvih rešenja svaka žena preduzetnica može da baš kao i ja na kraju završi sa primanjima od 425 dinara. Na ovaj način žene se stavljaju u poziciju direktne finansijske zavisnosti zbog čega neke među nama trpe porodično nasilje. Pozicija preduzetnica majki se mora osnažiti.

Zahtevamo da naknade za trudničko bolovanje, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta i odsustvo radi posebne nege deteta budu minimalne propisane državne zarade.

Jelena Marinković Kekini,
Ženska mreža Stranke slobode i pravde