Živković: Zašto je grad Niš oduzeo pravo na ličnog pratioca za 19-oro dece?

 18. mart 2023. 18:20

"Gospodo na vlasti, moram da vas pitam da li se kada govorite da Srbija sanja i svoje snove ostvaruje setite dece sa smetnjama u razvoju. I oni sanjaju. Njihov san je da jednom neće biti građani drugog reda. Danas jesu. 
Dokaz za to je poslednji slučaj u Nišu gde je 19 dece ostalo bez prava na uslugu ličnog pratioca, jer "nema dovoljno sredstava u budžetu". I sve to u zemlji čija vlast se svakodnevno hvali nikada boljim ekonomskim stanjem. Ili predsednik obmanjuje narod ili niška vlast neće da opredeli novac za decu kojoj je pomoć potrebna. Nema treće opcije", rekla je Irena Živković iz resornog Odbora za socijalnu politiku Stranke slobode i pravde. 


- Dok čekamo odgovor, podsećam sve predstavnike vlasti da je lični pratilac možda i najbitniji deo inkluzije. On je spona između deteta i nastavnika ili defektologa i produžena ruka ka drugoj deci u procesu socijalizacije. Oduzimajući ovoj deci pravo na ličnog pratioca, vi ste im oduzeli pravo na obrazovanje, pravo na socijalizaciju i pravo na mogućnost daljeg ostvarivanja samostalnog života, rekla je Živković koja dodaje:

"Obaveza države i vlasti je da sve ovo obezbede i deci sa smetnjama. To garantuju zakoni. Nema tu nikakve dobre volje ili bilo čije milosti. Pravo na usluge podrške i samostalan život sastavni su deo Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, čiji je Srbija potpisnik. Pravo na dostojanstven život i ravnopravnost osnovni su elementi Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Pravo na obrazovanje garantovano je našim Ustavom i to kao obavezno i besplatno. Prema našim zakonima, svi građani Srbije su ravnopravni u ostvarivanju prava na obrazovanje, kao najvišeg aspekta ljudske slobode. 
Uvođenjem inkluzije ova država je garantovala i pravo na obrazovanje i pravo na socijalni život svoj deci sa smetnjama. 
Džaba sve. U Nišu za 19 dece ne postoji ništa od toga. Širom Srbije se deci sa smetnjama u razvoju oduzimaju prava, jer nema obećane pedagoške asistencije, nema dovoljnog broja ličnih pratilaca, nema dovoljne edukacije prosvetnog kadra, nema dovoljnog broja dečijih psihologa i defektologa pri vaspitno obrazovnim ustanovama.

"Zahtevamo da grad Niš opredeli sredstva za svu decu kojoj je usluga lični pratilac neophodna. Takođe zahtevamo da ministri Selaković i Ružić pod hitno naprave Registar dece sa smetnjama u razvoju, koji ova vlast obećava čitavu deceniju, i da na osnovu njega opredeli sredstva u svakoj opštini u Srbiji za svako dete kojem trenutno samo na papiru garantuje osnovna ljudska i građanska prava. Gospodo vlastodršci, na vama je da pomognete svoj deci da ostvare svoje snove ili da priznate da vas neka deca i njihovi snovi ne interesuju", zaključila je Irena Živković.