Ambasador OEBS-a u Srbiji Jan Bratu kao da je amabsador Vučićeve Srbije

 11. mart 2023. 13:54

Ambasador OEBS-a u Srbiji Jan Bratu nastavlja da se ponaša kao ambasador Vučićeve Srbije u OEBS-u. Samo tako se može razumeti sve ono što je izgovorio o stanju ljudskih prava i sloboda u Srbiji, za koju je Freedom House pre samo tri dana u svom izveštaju naveo da je zemlja koja se nalazi između Avganistana i Mjanmara na skali dramatičnog pada sloboda u poslednjih 10 godina, u kojoj je Srpska napredna stranka konstantno erodirala politička prava i građanske slobode, pritiskala nezavisne medije, političku opoziciju i organizacije građanskog društva. U izveštaju Freedom Housa se kaže da je Srbija zemlja u kojoj su predizbornu kampanju obeležile medijska pristrasnost i optužbe na račun zloupotrebe javnih resursa, kao i da SNS koristi brojne taktike da smanji šanse opozicije na izborima, da je SNS proširio uticaj na medije kroz državna preduzeća i mnoštvo privatnih medija koja zavise od državnog finansiranja i koristi svoj uticaj da pojača svoj položaj i diskredituje rivale, a da su opozicioni političari bili predmet maltretiranja i nasilja prošlih godina.

.

Gospodin Bratu je javnosti postao poznat kada je pred poslednje izbore 2022. poredio i gotovo izjednačio izborne uslove u Norveškog i Srbiji. Tom prilikom je na kritike opozicije rekao da se i u Norveškoj ljudi žale na tok izbora! Međutim, misija OEBS-a je jasno rekla da su izborni uslovi u Srbiji daleko od zadovoljavajućih i da izbori nisu bili ni blizu fer, ni ravnopravni, niti pošteni. 
Stoga očekujemo razjašnjenje da li gospodin Bratu govori u svoje lično ime koristeći za partikularno delovanje ambasadorsku funkciju u tako ozbiljnoj organizaciji kao što je OEBS ili je OEBS u poslednja 72 sata došao do novih podataka koje je plasirao gospodin Bratu? Ukoliko jeste, očekujemo da budu objavljeni i objašnjeni građanima Srbije.

Stranka slobode i pravde