Dašić SSP: Ministarko Grujičić, kako ćete da nadoknadite nedostatak medicinskih sestara?

 07. april 2023. 09:00

- U zemljama EU standard je da na 100.000 stanovnika treba da bude 1400 sestara. U Srbiji na 100.000 ljudi ih ima nepunih 600, dakle duplo manje. Gospođo ministarko Grujičić, Vi na ovaj problem žmurite. Vaši prethodnici su mu kumovali, jer su Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo rada sklopili sporazum sa Saveznom agencijom za zapošljavanje Nemačke o posredovanju izvoza naših medicinskih sestara. Nema zvanične potvrde da je sporazum raskinut iako je to najavljeno, ali medicinske sestre odlaze i sa i bez sporazuma. I to ne treba da čudi ako znamo da medicinske sestare u našim zdravstvenim ustanovama rade i po 11 godina na određeno. Ne treba da nas čudi to što odlaze ako znamo da im je prosečna plata 65.000 dok je prosečno radno u uslovima pandemije bilo po potrebi. Ne treba da nas čudi što odlaze ako znamo su ukinuti pomoćni radnici, pa da 30 procenata medicinskih sestara boluje od tzv. bolesti iz rada.

 

- Jedino do sada ponuđeno rešenje vlasti, čiji ste Vi gospođo Grujičić deo, je zapošljavanje na brzinu prekvalifikovanog kadra koji nema potrebna znanja i iskustvo da zameni medicinske sestre. O kvalitetu tog kadra svedoči i to što npr. u Nemačkoj prekvalifikovane medicinske sestre iz Srbije ne zapošljavaju, već traže one koje imaju manje od 40 godina života i više od deset godina radnog staža. Nemačka zna da ima nedostatak medicinskog osoblja i popunjava ga našim medicinskim sestrama. Kako vi gospođo Grujičić planirate da rešite naš problem u Srbiji, jer medicinske sestre ne sanjaju, one se pakuju i odlaze iz zemlje u kojoj vojnik specijalac sa osnovnom školom ima 4 puta veću od plate medicinskih sestara koje se bave našim zdravljem i zdravljem naših najdražih. Zato od Vas gospođo ministarko Grujičić zahtevamo da:
1. Odmah povećate plate medicinskih sestara i tehničara
2. U sistematizaciju uvedete i adekvatno vrednujete medicinske sestre sa završenim fakultetima
3. Zaposlite pomoćno osoblje i tako rasteretite medicinske sestre od teškog fizičkog rada
4. Zaustavite proces zapošljavanja prekvalifikovanih radnika u zdravstvenim ustanovama kojim se ugrožavaju zdravlje i životi pacijenata

Samo ovako možete poslati poruku medicinskim sestrama da cenite njihov rad. To je preduslov da zaustavite masovne odlaske u inostranstvo medicinskih sestara, od kojih kako sami znate i govorite, zavisi kvalitet lečenja i nege pacijenata što bi trebalo da bude krajni cilj svega što kao ministarka radite.

Dragica Dašić, strukovna medicinska sestra, Odbor za zdravstvo SSP