DR Dimić SSP Niš: ZDRAVSTVENI TURIZAM OGROMAN ALI NEISKORIŠĆEN POTENCIJAL NIŠA

 19. april 2023. 12:09

Zdravstveni turizam je vrlo zastupljena i profitabilna grana turizma. Obično se odvija u zemljama sa prirodnim lepotama i razvijenim i relativno jeftinim zdravstvenim sistemom, tako da korisnici spajaju „korisno sa zabavnim“- posete određenu turističku destinaciju i uživaju u njenim znamenitostima i prirodnim lepotama, uz istovremeno rešavanje određenih zdravstvenih problema i potreba.

 

Najčešće se su korisnici ovakvog turizma iz razvijenih zapadnih zemalja, gde su zdravstvene usluge izuzetno skupe. Međutim, korisnici ovih usluga su i izuzetno zahtevni i što se tiče turističkih uslova – putovanja, smeštaja, zabavnog sadržaja, a posebno kvaliteta i cene medicinskih uslova.
Najčešće medicinske grane koje su tražene u zdravstvenom turizmu su stomatologija, oftalmologija, korektivna i estetska hirurgija, barijatrijska hirurgija, fizikalna medicina i rehabilitacija, ginekologija, ali i ostale grane hirugije i interne medicine. Češće se medicinske usluge ostvaruju u ustanovama privatne prakse, zato što su fleksibilnije i imaju prostiju i bržu zakonsku regulativu.
Komparativne prednosti Niša i Niške Banje su vrlo dobri uslovi avionskog i drumskog saobraćaja. Niš ima svoj aerodrom, a glavni aerodrom u Beogradu je na tri sata udobne vožnje autoputem. Takođe, aerodrom u Sofiji I Skopju je na oko 2 sata vožnje. Niš je univerzitetski centar sa dobro edukovanim kadrom i vrlo kvalitetnim specijalistima i subspecijalistima iz svih medicinskih oblasti. Niška Banja već ima određena iskustva sa rehabilitacijom ranjenika iz Libije, a takođe i sa ortopedskim intervencijama na pacijentima sa bliskog istoka. Vrlo važna komparativna prednost je mogućnost spajanja same intervencije sa ranom rehabilitacijom i balneo –fizikalnim lečenjem.
Pored modernog Kliničkog Centra u Nišu trenuto radi blizu 30 privatnih poliklinka ( hirurgija, stomatologija plastična hirirugija, kardio tretmani, fizikalna medicina, ginekologija, oftamologija), zatim veliki broj specijalsitičkjih ordinacija preko 50-tak, kao i centara za rehabilataciju. Ove ustanove su pored savremne opreme opremljene i visoko profesionalnim i stručnim kadrom.
Prava je šteta što ovi potencijali nisu ni izdaleka iskorišteni. Da bi se to desilo neophodna je povezanost i interakcija institucija koje se bave marketingom, turističkih agencija i pre svega medicinskih institucija voljnih da budu involvirane u ovu delatnost. Uz ispunjavanje svih ovih uslova zdravstveni turizam u Nišu i okolini bi bio značajna ekonomska stavka u ukupnim prihodima ovog regiona.
SSP NIš, prepoznaje ovaj kapacitet našeg grada i ulagaće napore da u budućnosti grad Niš, postane značajno mesto na mapi Zdravstvenog turizma regiona I šire.

Prof. dr Aleksandar Dimić
resor za zdravstvo SSP Niš