Irena Živković: Deca sa smetnjama imaju pravo na obrazovanje, Gospođo Brnabić, Vaša je obaveza da nađete načine da to pravo i ostvare

 25. septembar 2023. 10:38

Gospođo Brnabić,

na Vama je, kao predsednici Vlade, sramota što je još jedna školska godina počela sa istim, starim problemima učenika koji pohađaju školu po IOP - u.Inkluzija je uz pompu i na velika vrata ušla u Srbiju pre više od decenije, a vi još uvek niste regulisali osnove za njeno ispravno sprovođenje.

Veliki broj dece nema uslugu Ličnog pratioca, a neophodno im je, a ona koja i imaju tu uslugu, svesna su da će im biti ukinuta čim budu završili srednju školu, čime im ukidate i mogućnost višeg stepena obrazovanja.
Uz to, niste, za više od decenije, uspeli da organizujete radno osposobljavanje i zapošljavanje, personalnu i radnu asistenciju ili Stanovanje uz podršku, čime vršite diskriminaciju i njihovo potpuno isključivanje iz društvenog života.
Od, uz pompu najavljenih, pedagoških asistenata imamo asistente samo za romsku decu, a deci sa smetnjama ste to onemogućili upravo Pravilnicima koje ste doneli.
Vi u Pravilnicima postavljate uslov da škola ima najmanje 10 dece koja se obrazuju po IOP - u da bi imala pravo da zaposli defektologa i tako sprečavate primenu Zakona. Do 2012. godine su mogli da budu zapošljeni u školi, ali i to ste ukinuli.
Takođe u Pravilnicima postavljate uslov da pedagoški asistent mora imati visoko stručno obrazovanje na studijama drugog stepena iako znate da mi dovoljno te struke nemamo jer ih godinama degradirate. 
Čini se da svaki Vaš korak jeste u cilju da ova deca i njihovi roditelji prosto odustanu.
Pedagoški asistenti su deci sa smetnjama neophodni jer čine sponu između profesora, defektologa i roditelja, ali istovremeno daju podršku i prosvetnim radnicima, koje ste nedovoljno pripremljene i edukovane samo bukvalno bacili u inkluziju.
Predlažem Vam, gospođo Brnabić, da bar na kratko prebacite svoju pažnju sa idolopoklonstva i vođenja izborne kampanje Predsedniku po društvenim mrežama na stvari koje jesu u opisu Vašeg posla. 
Napravite saradnju među ministarstvima i pokušajte tamo da nađete, jer verujem da ih ima, i one koji nisu botovi ili biznis partneri nego imaju i neko znanje, a onda pokušajte da rešite bar neki od problema.
Predlažem vraćanje defektologa u škole, ali i u predškolske ustanove, a znajući koliko je mladih i obrazovanih ljudi ovih profila otišlo iz Srbije, predlažem da uvedete opciju Pripravnika - Stažista, koju su prepoznale još neke države i koja bi dovela studente sa završnih godina do dece kojoj su neophodni, naravno uz mentorstvo profesora.
Deca sa smetnjama imaju pravo na obrazovanje, na Vama je obaveza da nađete načine da to pravo i ostvare.
Irena Živković, predsednik Resornog odbora socijalne politike SSP