Marinika Tepić: Pokrenućemo smenu članova REM-a

 16. decembar 2022. 00:00

Stranka slobode i pravde podržava stav Demokratske stranke da članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) moraju biti razrešeni, zbog toga što su protivustavno i protivzakonito obustavili rad 8. decembra i samovoljno blokirali rad REM-a. To su učinili uoči tako osetljivog momenta kao što je dodela pete televizijske nacionalne frekvencije. Simptomatično je u tom smislu i da Savet REM-a nije samovoljno obustavio rad kada su dodeljivali prve četiri frekvencije i to opet televizijama koje su dokazano kršile zakon i radile kao megafon vlasti, već tek sada, na taj način blokirajući direktno, svesno i namerno proces dodele poslednje nacionalne TV frekvencije.

Stoga ćemo predložiti kolegama iz opozicije da pokrenemo u Narodnoj skupštini i zvanični zahtev za smenu članova Saveta REM-a, za koji je potrebno 20 narodnih poslanika. U skladu sa Zakonom o elektronskim medijima koji propisuje rad REM-a, odnosno članom 16. propisano je da "Narodna skupština može, na predlog najmanje 20 narodnih poslanika, razrešiti člana Saveta ako se utvrdi da je nesavesno i nepravilno radio, odnosno ako postoje razlozi za nedostojnost i ako zanemaruje i nesavesno ispunjava svoje obaveze što može dovesti do većih smetnji u radu Regulatora".

Pošto je apsolutno jasno da su stupanjem u štrajk članovi REM-a postupili nedostojno, zanemarili svoje dužnosti uz nesavestan rad, stekli su se uslovi za njihovo razrešenje. Sigurna sam da će mnogo više od 20 narodnih poslanika potpisati ovakvu inicijativu.