Mitrović: Izjave vlasti o rezoluciji Evropskog parlamenta liče na ljutite izjave iz Minska

 12. februar 2024. 12:50

Retorika vlasti povodom usvojene rezolucije Evropskog parlamenta o izborima u Srbiji je duboko zabrinjavajuća. Ona pokazuje da među najvišim državnim funkcionerima postoji suštinsko nerazumevanje i procesa evropskih integracija, ali i još važnije, značaja demokratije i fer izbora za društveni i ekonomski razvoj Srbije. Izjave da se radi o ultimatumu, gubitku suvereniteta, uceni, ali i o tome da u Evropski parlament može da uđe svako sa ulice, više liče na ljutite izjave iz Minska, nego na retoriku Vlade države koja je kandidat za članstvo u EU. Jedini efekat tih izjava je da one momentalno nanose veliku štetu ugledu zemlje u svetu. 

 To za Srbiju nije dobro, jer svim potencijalnim investitorima govori ne samo da nismo spremni da radimo na daljem približavanju EU, koje je naše najveće izvozno tržište, nego da nismo spremni ni da radi svojih građana usvojimo evropske principe ponašanja, a upravo evropske zemlje su nakon otvaranja Srbije za EU integracije postala najveći strani investitor i poslodavac. A usvajanje tih principa ponašanja je mnogo bitnije od članstva u EU, jer bez njih nema ni uređenog drutšva u kom vlada pravda ni visokog društvenog blagostanja.
 Koliko god se vlast nezrelo i anksiozno obrušavala na sve brojnije kritike o uslovima u kojima su se izbori održavali, to neće promeniti sliku sveta o lošem stanju demokratije u Srbiji. Zato će morati da počne da se radi na zaključcima iz rezolucije Evropskog parlamenta ili će oni koji taj proces budu opstruisali sebe zbrisati sa političke scene.
Peđa Mitrović, generlani sekretar Stranke slobode i pravde