Rezultati pregovora poljoprivrednika i Vlade Srbije

 17. avgust 2022. 00:00

Protesti poljoprivrednika zbog niskih otkupnih cena ratarskih kultura (suncokret) i premija za mleko, kao i šteta koje je agraru nanela dugotrajna suša su okončani nakon višednevnih blokada državnih institucija i pregovaranja sa predstavnicima Vlade. Ishod pregovora je dogovorena minimalna otkupna cena suncokreta od 73 dinara sa PDV-om (sa vlagom od 10%), premda se akontaciona cena još uvek vrti oko 60 dinara sa PDV-om, sklopljen je sporazum o točenju goriva (50 l goriva po ha po subvencionisanoj ceni, za obradivu površinu od maksimalno 20 ha) i premiji za mleko od 15 dinara po litri do kraja godine.

Dejan Bulatović, potpredsednik Stranke slobode i pravde i narodni poslanik

Dejan Bulatović, potpredsednik Stranke slobode i pravde i narodni poslanik

Tehnička Vlada je prvobitno pokušala da ućutka poljoprivrednike i skloni ih sa ulica, međutim u toj nameri nije uspela. Vlada nije uvažila zahteve poljoprivrednika da se razmotri situacija u regionima koji su najviše stradali od elementarne nepogode – dugotrajne suše, niti je izašla sa predlozima za stabilizaciju snabdevanja tržišta na način da se zaštiti domaća proizvodnja voćarsko-vinogradarskih i povrtarskih kultura, kao i stočarstva od nekontrolisanog uvoza mesa i mleka koje će verovatno uslediti u narednim mesecima.

Tehnička Vlada, takođe, nije pokazala dobru volju da poveća direktne subvencije po hektaru niti mere za ispomoć paora za početak jesenjih radova. Uzimajući u obzir probleme sa sojom (pokošeno više hiljada hektara jer u mahuni nije bilo zrna) i povećanjem cene suncokretove sačme (na osnovu postignute cene otkupa) kao i izgoreli kukuruz na severu zemlje, očekuje se drastičan porast cene stočne hrane što će dovesti do poskupljenja mleka, mesa i mesnih prerađevina ili do potpunog gašenja stočarskog sektora. Smatramo da to direktno ugrožava prehrambenu bezbednost naše zemlje.

Vlada se izrazito maćehinski odnosi prema stočarstvu dozvoljavajući uvoz mesa iz robnih rezervi drugih država kao i žive stoke, koja je prethodno hranjena GMO hranom.

Buduća Vlada će morati ozbiljnije da se pozabavi agrarnom politikom i njenom temeljnom reformom, kako bi u narednim godinama izbegli ovakva i ovim slična dešavanja i omogućili bezbedno i kontinuirano snabdevanje tržišta, gde treba da dominira hrana domaćeg porekla, uz poštovanje trgovinskih sporazuma sa EU i u regionu Otvoreni Balkan. Vlada mora da podigne dostojanstvo srpskih poljoprivrednika tako što će podići njihovu konkurentnost na nivo sa zemljama članicama EU.

Dejan Bulatović, potpredsednik Stranke slobode i pravde i narodni poslanik