SSP: Danas je Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom, a Srbija nema ni registar

 21. mart 2023. 12:00

Od 2006. godine 21. marta obeležava se Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom sa ciljem da ukaže na jedinstvenost triozomije 21. hromozoma koja uzrokuje Daunov sindrom. U Srbiji nema Registra za osobe sa razvojnim poteškoćama, pa tako izostaje i precizan podatak koliko tačno ima osoba sa Daunovim sindromom. Procenjuje se negde oko 3500.
Osobe sa Daunovim sindromom treba da imaju po automatizmu 100% priznato telesno oštećenje i socijalnu zaštitu, a ne da ih komisije maltretiraju na svake dve godine procenjujući stanje. To je ono na čemu insistira Stranka slobode i pravde. Oni nisu samostalni, zavise od tuđe pomoći. U našoj zemlji mora da postoji sistemska podrška da osobe sa Daunovim sindromom mogu da žive polusamostalno, da se druže sa vršnjacima, da rade i doprinose zajednici. 
Potrebno je takođe mnogo više zastupljenosti u medijima sa razgovorima o problemima koje imaju porodice i osobe sa Daunovim sindromom. Da uklonimo barijere i prepreke za njihov bolji položaj u društvu. Često su nepravedno zanemareni, ne ostvaruju svoja prava i mnogi trpe neki oblik diskriminacije. 
Potrebno je ozbiljno pristupiti u rešavanju svih problema sa kojima se oni susreću i zdravorazumski krenuti sa radom za osobe sa Daunovim sindromom.