SSP: Za bolji položaj žena mora se boriti i država i mi sami

 08. mart 2023. 12:26

Ovog 8. Marta mi nemamo šta da slavimo. Samo u 2023. godini ubijeno je devet žena u porodičnom i partnerskom nasilju. To znači da u 2023. godini jedna žena nedeljno strada, istakla je Ferida Čustović predsednica Ženske mreže Stranke slobode i pravde u razgovoru sa sugrađankama povodom međunarodnog Dana žena i dodala da izostaje adekvatna reakcija države. 
- Još uvek, kako kaže Čustović, nije donesen Zakon o alimentacionom fondu koji bi omogućio samohranim majkama i deci finansijsku sigurnost, a žene su i dalje manje plaćene za isti posao o čemu svedoči i istraživanje "Žene u medijima" u kome 34,9 odsto ispitanica smatra da za isti rad zarađuje manje od muških kolega. 
Borba za zaštitu prava žena uključujući i pravo žena na život jeste jedan od prioriteta Stranke slobode i pravde, naglasila je Čustović i pozvala sve građanke i građane da se priključe u borbi za: 
- definisanje i primenu efikasnog modela zaštite žena od nasilja
- ekonomsko osnaživanje žene i usvajanje Zakona o alimentacionom fondu 


Predsednica beogradskog Odbora Stranke slobode i pravde Mila Popović je ukazala "da zvuči neverovatno, ali je nažalost tačno, da je broj ubijenih žena porastao za 350 procenata u odnosu na prošlu godinu, kao i podvukla da je većina onih koji su ubili žene bili i pre toga prijavljena za nasilje nad ženama." 

- I zato su, tvrdi Mila Popović, sve priče ove vlasti, svi protokoli koje donose kako bi pomogli ženama besmisleni i to pre svega, jer žene nemaju poverenje u institucije. Da bi se to promenilo neophodna je brža intervencija nadležnih kod prijave nasilja kao i konkretna podrška od strane države ženama koje prijavljuju nasilje, ističe Popović i nastavlja:
- Država mora da uvede i strožu kaznenu politiku, nije dovoljna samo zabrana prilaska, već se mora uvesti i ograničenje kretanja za nasilnike, formirati jedinstven registar nasilnika i stalan nadzor nad njima, ali i voditi permanentnu kampanju o nultoj toleranciji prema nasilju nad ženama.