U Boru mnogo veći stepen obolevanja od malignih bolesti nego u ostatku Srbije

 15. februar 2023. 10:25

Svake godine se u Srbiji registruje u proseku 350 dece oba pola između 0 i 19 godina sa nekom vrstom maligniteta, a bitku sa ovom teškom bolešću izgubi u proseku 40 dece starosti do 19 godina.
Poslednja državna studija Instituta za javno zdravlje upozorila je da u Boru postoji mnogo veći stepen obolevanja od malignih bolesti, nego u ostatku Srbije.

Obeležavanje Međunarodnog dana dece obolele od raka usmereno je na ranu dijagnostiku, bolju informisanost stanovništva, odgovarajući i dostupan medicinski tretman i dostupnost lekova. Uspeh izlečenja raka kod dece veći je nego u populaciji odraslih. U visokorazvijenim zemljama sveta stopa izlečenja prelazi 80%, a rano otkrivanje i tačna dijagnoza su ključne.

Apelujemo na gradsku, ali i na republičku vlast, da u Boru sprovede mere preporučene ovom studijom - striktno sprovođenje važećih propisa u oblasti životne sredine i zdravlja, bolju međusektorsku saradnju, bolju informisanost stanovništva o stanju životne sredine i uticaju na zdravlje, sistemsko praćenje zdravstvenog stanja stanovništva, sistemsko omogućavanje rane dijagnoze i dostupnost svakoj odgovarajućoj terapiji.

Ženska mreža SSP Bor