Zabrinjavajuća najava nestašice mleka, Vlada bez reakcije

 22. avgust 2022. 00:00

Od svih najavljivanih nestašica koje nas čekaju s jeseni, na naplatu već stiže prva i to za osnovnu životnu namirnicu – mleko! Duboko zabrinjavajuća najava nestašice mleka od septembra zahteva urgentne mere Vlade za mlečno govedarstvo koje je strateški vezano za državni aparat, zbog čega se ova kriza ne može prevazići bez maksimalnog uključenja države.

Stoga tražimo od resornih ministarstava poljoprivrede i finansija da se hitno dupliraju subvencije za mlečno govedarstvo kroz premije za mleko i kroz subvencije po mlečnom grlu. To je jedini način da se stopira njihovo naglo uništavanje.

Ako znamo da ova kriza tinja već osam godina, jasno je da će ovakvih vesti biti sve više usled dugogodišnjeg minusa u proizvodnji mleka. Otkupna cena mleka je niska, isplata subvencija neredovna, selektivna i uz sve češće mahinacije, a krizi umnogome doprinosi i dugogodišnja niska otkupna cena žive vage tovljene junadi, te se junad za tov sada se uvoze iz Rumunije. Ovogodišnja suša će još dodatno ubrzati trend pada proizvodnje mleka i zapravo otkriti sve što se godinama skriva u oblasti govedarstva naše zemlje. Hrana za goveda je preskupa, silaža najnižeg kvaliteta, svake godine broj muznih grla opada za 40.000, proizvodnja mleka sve manje ima industrijski karakter, dok je uvoz mleka u prahu za prerađevine ogroman – problemi i posledice koje vlast, da ima volje, vrlo lako i brzo može sa reši.

Stranka slobode i pravde